PER A INFANTS MATRICULATS EL CURS 2017/2018 A LA LLAR D’INFANTS EL MOLINET:

 • El servei és d’11 mesos l’any, de manera que amb la quota habitual, teniu el servei garantit fins la última setmana de juliol. Sense CAP cost extra.
 • A partir del 25 de juny, es considera casal d’estiu, i l’horari màxim serà de 09.00 a 16.00h. L’horari definitiu es decidirà en funció als resultats a les enquestes que passarem a totes les famílies.
 • Per continuar venint a partir del 25 de juny, cal confirmar-ho a les enquestes també. En qualsevol cas, el servei es manté inalterat fins el 27 de juliol, i es cobrarà com habitualment.
 • Pel casal d’agost, es comença el 30 de juliol i s’allarga fins el 24 d’agost. També caldrà confirmar assistència a través de l’enquesta, i el preu serà el mateix que la resta de mesos. És un servei a part, que implica que els que no l’utilitzin, no se’ls cobrarà la quota.
 • En cas de dubte: info@gebre.cat o bé al 638.59.81.63.

 

PER A INFANTS EXTERNS:

 • S’habilita el servei de Casal d’Estiu a partir del 25 de juny i fins el 24 d’agost.
 • Per inscriure’s al servei, hi ha una quota de matrícula i material: 30 euros (3 setmanes o menys) o 50 euros (a partir de 4 setmanes d’ús).
 • L’horari definitiu es decidirà en funció a l’ús que les famílies matriculades sol·licitin, i s’informarà oportunament. Com a màxim serà de 09.00 a 16.00h.
 • Caldrà entregar la documentació de matrícula i entregar tota la documentació.
 • El fraccionament es podrà fer per setmanes senceres, no períodes més petits.
 • Les places es distribuiran per rigorós ordre d’arribada.
 • En cas de dubte: info@gebre.cat o bé al 638.59.81.63.

 

INFORMACIÓ DELS PREUS MENSUALS (es poden fraccionar per setmanes):

 • Matrícula i material: 30 euros (fins a 3 setmanes) o bé 50 euros (a partir de 4 setmanes). –> Només per a infants externs.
 • Cost de l’horari…
  • Si fa de 09.00 a 12.00h: 140 euros/mes
  • Si fa de 09.00 a 13.00h: 262 euros/mes
  • Si fa de 09.00 a 15.00h: 140 euros/mes + els dies de menjador (màxim 145 euros/mes, si es queda 20 dies).
  • Si fa de 09.00 a 16.00h: 160 euros/mes + els dies de menjador (màxim 145 euros/mes, si es queda 20 dies).
 • El cost mensual es pot fraccionar per setmanes, com a mínim.
 • Si l’infant es posa malalt no es retorna l’import.
 • Si l’infant finalment no assisteix els dies sol·licitats, no dóna dret a canvi per un altre període, i es facturarà el sol·licitat.
 • El menjador es pot anul·lar, i per tant no es facturarà, com a molt tard a les 09.20 del mateix dia.