DOCUMENTS DEL CENTRE

Aquí trobareu els diferents documents de centre tant propis com de referència als quals com a centre educatiu públic ens acollim:

Currículum de primer cicle d’Educació Infantil [Adjunt]

Decret de 101/2010 de 3 d’agost d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil [Adjunt]

Projecte Educatiu de Centre (PEC) [Adjunt]

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) [Adjunt]

Programació General Anual [Pendent d’aprovació]

Calendari escolar 2016/2017 [Adjunt]

Criteris de no-assistència de l’alumnat a la llar d’infants a causa de malalties transmissibles [Adjunt]

Dossier d’inscripció pel curs 2016-2017 [Adjunt]

Dosser de presentació del curs 2016-2017 [Adjunt]