AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de la Llar d’Infants El Molinet de Monells és una entitat sense ànim de lucre, reconeguda legalment, i el seu principal objectiu és ajudar al bon funcionament de la llar, tot col·laborant i participant en les activitats del centre. Així, volem participar activament en l’educació dels nostres fills i filles, vetllant pel seu creixement i desenvolupament.

L’AMPA la formem TOTES les mares i TOTS els pares dels alumnes que es fan socis de la mateixa.
Tanmateix, perquè l’AMPA pugui actuar amb eficàcia i posar en pràctica les seves decisions i projectes, aquesta delega en la Junta Directiva les seves funcions amb plenitud de facultats.

Les activitats tutelades o desenvolupades per l’AMPA són:

  • Coordinar activitats complementàries (en horari escolar): “Moviment i expressió corporal” pel curs 2016/2017.
  • Col·laborar i/o preparar les festes del curs: castanyada, Nadal, carnestoltes, sortida de fi de curs, dinar/barbacoes (tardor i primavera).
  • Contribuir en l’adquisició de material que necessiti la llar per les aules i el pati. Com ara: material pel pati, matalassos per fer psicomotricitat, pilotes, llibres, materials per activitats, regals per el tió, els reis, etc.
  • Mantenir contacte periòdic amb la direcció de l’escola.
  • Mantenir contacte amb l’ajuntament, AMPAs d’altres escoles, associacions i entitats vinculades al món educatiu, etc.
  • Participar en el consell escolar (per mitjà d’un delegat), i per tant té veu i vot en la presa de decisions d’aspectes importants del funcionament de la llar.

Aquestes tasques es duen a terme amb la voluntat desinteressada per part de totes les mares i tots els pares que formen part de l’AMPA.

La Junta Directiva, és un grup obert de socis voluntaris que té encomanades les tasques següents:

  • Executa les decisions preses en l’assemblea de l’AMPA
  • Vetlla pel compliment de les propostes que sorgeixen de l’AMPA, així com dels seus estatuts
  • Dóna suport i fa el seguiment de les activitats proposades per l’AMPA
  • Administra el finançament i recursos de l’AMPA

Ens reunim periòdicament per coordinar, preparar i millorar els aspectes relatius a la llar. Les reunions són obertes a totes les mares i tots els pares que hi vulguin participar!
Us animen perquè col·laboreu activament en l’organització de les activitats, tant sigui amb la vostra presència i suport, com esdevenint membres de la Junta Directiva.

Podeu contactar-nos personalment o a través de l’adreça de correu electrònic: ampamonells@gmail.com.

Una AMPA necessita comptar amb un pressupost mínim ja que la realització de les activitats comporta unes despeses econòmiques, si el que volem és una llar d’infants de qualitat cal que TOTES i TOTS contribuïm en pagar la quota de l’AMPA.
L’import de la quota és variable depenent de la incorporació del vostre fill o filla a la llar.

Incorporació al curs Quota per família
de setembre a gener 30 €
de gener a març 20 €
de març a juny 10 €

Us preguem que satisfeu la quota el més aviat possible fent l’ingrés al compte de l’AMPA:

ES39 2100 8204 6421 0009 7580 (“La Caixa”)
especificant en el concepte NOM I COGNOMS del nen/a