El Consell Escolar de la Llar d’Infants El Molinet és un òrgan participatiu on hi tenen cabuda les famílies, l’equip educatiu, l’Aajuntament i la direcció del centre.

Aquesta n’és la composició actual:

Presidenta/Directora: Jana Pujol

Representant de l’equip educatiu i secretària:  VACANT

Representant de l’equip educatiu: VACANT

Representant de les famílies:  Imma Martí

Representant de l’AMPA:  VACANT

Representant de l’Ajuntament de Cruïlles – Monells – Sant Sadurní de l’Heura: Dani Encinas