CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar de la Llar d’Infants de La Bòbila és un òrgan participatiu on hi tenen cabuda les famílies, l’equip educatiu, l’ajuntament i la direcció del centre.

Aquesta n’és la composició actual:

President/Director: Àdam Bertran

Representant de l’equip educatiu i secretària: Sandra Delgado

Representant de l’equip educatiu: Elsa Muriana

Representant de les famílies: Joseba Santiago

Representant de l’AMPA: Marta Garrón

Representant de l’Ajuntament de Cruïlles – Monells – Sant Sadurní de l’Heura: Elena de la Torre

Aquest òrgan es reuneix periòdicament, com a mínim tres cops l’any.