Musinfant

24 Feb

 

…” La nineta és petiteta, deixeu-la fer, tornarà gran i els enamorats vindran a fer-li una musiqueta”…